СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ


ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ:
ПИН, издаден от общината:
Въведете текста от изображението:  • Забележка
  • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличноствъв всеки един от отделите местни данъци и такси удобен за Вас.